Giovanni Bosco


Eerste jaren
Giovanni Bosco, later als priester kortweg Don Bosco genoemd, leefde in Noord-ItaliŽ van 1815 tot 31 januari 1888. Zijn ouders waren kleine boeren die met hard werken hun kost verdienden en met grote spaarzaamheid de eindjes aan elkaar knoopten. Hongersnood en onzekerheid in die beginnende eeuw waren de vroegste herinneringen van Don Bosco.


Zijn jeugd
In 1817 stierf zijn vader. Giovanni was nauwelijks 2 jaar oud. Hij was een merkwaardig kind. Op negenjarige leeftijd had hij in een droom "de jeugd" als werkterrein gezien. Die droom is verschillende keren teruggekeerd. Intussen waren de jeugdjaren van Don Bosco niet gemakkelijk. Veel tegenslag, veel ontberingen, hard werken om de studie te bekostigen en vele nachten studeren. Toch werd het een schitterend resultaat en kon hij priester worden in 1841.


Turijn in die jaren
Toen leerde hij tot zijn ontsteltenis de reŽle, harde en moreel trieste levensomstandigheden van de jongens kennen in de voorsteden van Turijn. Echte broeinesten van onrust en opstandigheid, centra van mensonwaardige ellende. Jonge mensen doolden door de straten, werkloos, verloren, tot het ergste bereid.


Het begin van zijn werk
Don Bosco wenste een eind te maken aan die sociale wantoestanden. Heel onverwacht begon het in een ontmoeting met een ontmoedigde jongen. Het contact was goed. De jongen keerde terug, bracht kameraden mee. Zo groeide het centrum. Patronaat noemde Don Bosco het. Daar konden zijn jongens terecht, daar voelden ze zich thuis.


Zijn jongens
In de week zocht Don Bosco persoonlijk de jongens op, sprak met hen en trachtte bemiddelend goede arbeidsovereenkomsten af te sluiten tussen werkgevers, de jongens en hemzelf. Voldoende vond hij dat niet. Hij bouwde huizen, waar bij voorkeur arme jongens konden uitgroeien tot geschoolde werkkrachten, eerlijke mensen en goede christenen.


Medewerking
Don Bosco heeft het probleem van de jeugd begrepen, maar hij liet zich niet meeslepen in de politieke en sociale twistpunten van die dagen. Hij streefde naar het onmiddellijk haalbare. Daarvoor had hij de steun en de medewerking van iedereen nodig. Dank zij de hulpmiddelen van velen heeft hij de armen goed gedaan, ontzaglijk veel en reŽel.


De Salesianen
Op aanraden van minister Rattazzi en Paus Pius IX stichtte hij de Salesianen van Don Bosco en de Zusters van Don Bosco. Zo groeide het werk van Don Bosco voor de jongeren wereldwijd.