Don Bosco College wil van start

Interview Katholiek Nieuwsblad 14 januari 2000


Het Don Bosco College in Noord-Holland is een nieuw katholiek onderwijsinitiatief. De school wil in 2001 al beginnen. Kees Koopman en Peter Groot zijn op zoek naar mensen die willen helpen, op welke manier dan ook. Een gesprek met de twee enthousiaste oprichters.

Henk Rijkers

"Heeft u zelf wel eens voor de klas gestaan?" vraagt Kees Koopman onderzoekend. Als het antwoord bevestigend is, krabbelt Peter Groot meteen mijn naam en telefoonnummer ergens op. Het is hier gevaarlijk terrein voor wie wel eens iets met onderwijs te maken heeft gehad. Koopman en Groot hebben een school in oprichting. Iedereen die daarin iets zou kunnen betekenen, mag zich verheugen in hun warme aandacht. We zijn op bezoek bij de twee boomlange Hollanders om meer over hun plannen te horen. Plannen voor de nieuwe school. Een katholieke school met voortgezet onderwijs (VMBO-HAVO-VWO), gebaseerd op de pedagogie van Don Bosco, maar hypermodern, met inzet van de modernste communicatietechnologie. Al een jaar zijn ze met het project bezig. Een startdatum hebben ze ook: 1 september 2001. Dan moet de eerste klas van start, ergens in Noord-Holland. Het gebouw dat ze op het oog hebben, is in aanbouw, maar waar precies houden ze nog even voor zich.

Don Bosco-ideaal

"We willen nu ons Don Bosco College in de publiciteit brengen", zegt Kees (41), leraar natuur- en scheikunde. "Nu moet blijken wat het draagvlak voor onze nieuwe school is. Daarom doen we een oproep aan iedereen die het initiatief toejuicht. Iedere adhesiebetuiging is welkom. Natuurlijk zien we ook uit naar toezeggingen van gebed, naar donaties, naar belangstellende mensen die schoolgaande kinderen hebben en naar mensen die aan het initiatief kunnen meewerken, hetzij als docent hetzij anderszins. Reageer, bel op, schrijf, fax of e-mail naar ons. Zet u dat duidelijk in de krant?"

"Uitgangspunt is dat we vinden dat je kinderen een beter onderwijs moet kunnen bieden", zegt Peter Groot (39), die in het dagelijks leven een assurantiekantoor heeft. "Wat er nu aan onderwijs is, vinden we gewoon niet goed genoeg. Het is te grootschalig en moreel gesproken bevindt het zich op een hellend vlak. Je wil je kinderen niet op een school hebben, waar je in de middagpauze moet bijsturen wat ze 's ochtends geleerd hebben. Bovendien zeggen de huidige onderwijsvormen ons niet genoeg. We willen wat anders." "We willen een kleinschalige school waar het kind zelf centraal staat", vult Koopman aan: "Ons spreekt het vormingsideaal van Don Bosco enorm aan: uit elke jongere het beste halen, het unieke van zijn of haar persoon erkennen en dat ontwikkelen met positieve begeleiding, liefst zonder straffen toe te hoeven passen." "Die onderwijsvisie van Don Bosco is ons uithangbord, daar willen we de voorwaarden voor scheppen", zegt Groot.

Modernste technologie

Daar blijft het echter niet bij. De enthousiaste heren willen op de nieuwe school gebruik maken van de modernste technologie. "Veel mensen praten over de computer alsof ze van de moderne informatietechnologie alle heil in het onderwijs verwachten", relativeert Koopman. "Dat is natuurlijk fors overdreven. Leren is gewoon leren, dat blijft altijd iets waar je je voor in moet spannen. Dat zal op het Don Bosco College niet anders zijn. Maar het is wel een feit dat de computer en internet ons nieuwe mogelijkheden bieden." Er is al een eigen website (www.donboscocollege.nl) en e-mailadres (info@donboscocollege.nl). De school gaat beginnen met een beperkt aantal docenten die als studiecoaches optreden. Met behulp van leerwijzers gaan leerlingen zelfstandig aan de slag, waarbij de computer veelvuldig wordt ingezet. Een soort studiehuismodel dus? "Voor kinderen die van de lagere school komen, is dat geen grote overstap", zegt Koopman. "Die zijn volkomen vertrouwd met die werkwijze. Het gekke van de huidige situatie is dat kinderen op de lagere school heel zelfstandig leren werken, om dat in de onderbouw van het voortgezet onderwijs grondig af te leren. En als dat gelukt is, moeten ze in de bovenbouw het studiehuis weer in. Met onze nieuwe school willen we meteen bij de lagere school aansluiten."

Dat studiehuismodel moet het onderwijs met name in de beginfase betaalbaar houden. "We willen vakdocenten vanuit het hele land inschakelen met behulp van internet", zegt Koopman. "Je hebt dan geen reiskosten, alleen beperkte telefoonkosten. Op afstand kunnen de vakleraren zo de leerlingen in hun eigen vak bijstaan. We willen op internet kleine groepjes vakdocenten vormen, die voor elkaar kunnen invallen als dat nodig is. Dagelijkse continuïteit is namelijk van het hoogste belang. Die willen we garanderen." Denkt het Don Bosco College voor overheidssubsidie in aanmerking te komen? "Op den duur wel, maar de eerste jaren zullen we onze financiering op de eerste plaats uit donaties en schoolgeld moeten halen", zegt Groot.

Katholieke identiteit

Er komt een map op tafel met bouwfoto's van het gebouw. "Het ligt op twee minuten lopen van een NS-station", zegt Groot. Koopman laat een lokaalindeling en het rooster voor het eerste jaar zien. "De lesmaterialen voor het eerste jaar moeten nu al ontwikkeld gaan worden", zegt hij. "Die moeten volgend jaar september klaarliggen. Daar kun je niet mee wachten tot je feitelijk met de lessen begint." Het rooster trekt twee uur per week uit voor godsdienstles. Toch benadrukken beide heren dat het er hun niet om gaat een "superroomse" school op te richten. "In ieder geval geen school waar de roomsheid afgedwongen wordt met bij wijze van spreken vijf kruisbeelden in iedere klas", zegt Groot. "Dat ene kruisbeeld per klas is wel van belang", zegt Koopman. "Maar verder willen we gewoon degelijk katholiek onderwijs realiseren zonder poespas. De katholiek identiteit moet op de eerste plaats tot uiting komen in de sfeer: hoe ga je met elkaar om, in hoeverre geef je elkaar het recht om jezelf te zijn? In de lessen moet het blijken uit de manier waarop je onderwerpen behandelt, zoals het ontstaan van de wereld, de menselijke seksualiteit en relatievorming. Voor het overige moet het Don Bosco College gewoon een school worden die midden in de samenleving staat." "En midden in de Kerk", vult Groot aan. "Naar zo'n school verlangen heel veel mensen, daar ben ik zeker van. Die moeten ons dat alleen nog even laten weten."

Reacties en adhesiebetuigingen naar Don Bosco College, Westfalenstraat 44, 1827 AZ Alkmaar. E-mail: info@donboscocollege.nl


Splinternieuw gebouw


Een nieuwe school, een nieuw gebouw. Aan de school wordt dus ook nog letterlijk gebouwd. De school ligt op loopafstand van het NS-station. Definitieve besluiten over een gebouw moeten nog volgen maar zo zou het kunnen!


Enthousiaste leerlingen


Veel toekomstige leerlingen zijn al enthousiast en durven het avontuur aan te gaan. Goed onderwijs in een moderne omgeving. Veel zelfverantwoordelijkheid voor je eigen leren. Gedegen coaching door vakmensen. Huiswerkvrij en veel afwisselende opdrachten. Veel werkvormen: samenwerken, video, computer, lesbrieven, oefentoetsen, overleg en nog veel meer. Durf jij de uitdaging ook aan?